Uit de zwarte doos

1997

Serie zwarte hoeden van spatrie en laisse (klassieke hoeden materialen).

Groepstentoonstelling in Rotterdam waarbij het uitgangs punt voor de deelnemers een doos van 5x25x25cm was. Mirjam maakte een soort stalen-boek in de betreffende maat van laisse en spatrie. Bij elke staal hoorde een hoed waar de betreffende materiaal proef was toegepast.

Fotografie: Mirjam Nuver

Black box series from sparterie and laisse (classic hat materials).

Group exhibition in Rotterdam where the participants starting prop was a 5x25x25cm box. Mirjam made a book containing fabric swatches in this size from sparterie and laisse. Every swatches reffered to it’s own hat made from that material.

Photograph: Mirjam Nuver